||Sree Nimishambikayai Namah||
 
    home

Chennai Temple : 

New no 4, Kasi chetty street , Chennai, 600079.

karnool Temple

Shri Nimishamba Prasanna

Namasthe Parvathi Devi Kailasa Ghana vasini |
Kamalaasana Koumaari Shri Nimishamba Namosthuthe ||

 

.

Up Coming Evemts

Sri Nimishamba Jayanthi Celebration 

( Vaishaka Shuddha Dasami)

Soma Vamsha Arya Kshathriya Sangham
Bangalore